Skip to content

Archive for:

General

A2 Key and B1 Preliminary 2020 Changes

The Whys, the Whats, and the Hows Profesori engleskog jezika koji se bave pripremom svojih đaka za međunarodno priznate Cambridge English kvalifikacije su upoznati sa činjenicom da od 2020 A2 Key i B1 Preliminary ispit postaju po svojoj formi bliži B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency ispitima. Šta je to tačno promenjeno, zbog čega […]