Skip to content

Datumi i cene

Sve bitne informacije u vezi sa datumima i cenama  ispita u 2024. preuzmite na linku

 

CENOVNIK

U slučaju da ne dođe do značajnije promene kursa dinara, ove cene važiće do kraja 2024.

Ukoliko želite da saznate više o mestu održavanja ispita, molimo kontaktirajte nas. Ukoliko se prijavljujete za neki od ispita u martu, aprilu, maju ili junu i ispit plaćate u ratama, možete pogledati dokument sa rokovima plaćanja.

Ukoliko želite da pogledate samo datume polaganja ispita za mart, april, maj ili jun kliknite na link u nastavku teksta

MART, APRIL , MAJ JUN

MART 2024

A2 Key

A2 Key for Schools

B1 Preliminary

B1 Preliminary for Schools

B2 First/First for Schools

C1 Advanced

C2 Proficiency

DINAMIKA PLAĆANJA

MAJ 2024

A2 Key

A2 Key for Schools

B1 Preliminary

B1 Preliminary for Schools

B2 First/First for Schools

C1 Advanced

C2 Proficiency

DINAMIKA PLAĆANJA

JUN 2024

A2 Key

A2 Key for Schools

B1 Preliminary

B1 Preliminary for Schools

B2 First/First for Schools

C1 Advanced

C2 Proficiency

DINAMIKA PLAĆANJA
Da li ste spremni da vaše znanje engleskog jezika podignete na novi nivo?

Pogledajte datume ispita i zakažite svoj termin za polaganje engleskog jezika