Skip to content

Datumi i cene

Sve bitne informacije u vezi sa datumima i cenama  ispita u 2019. preuzmite na linku

U slučaju da ne dođe do značajnije promene kursa dinara, ove cene važiće do kraja junskog roka 2019.

Ukoliko želite da saznate više o mestu održavanja ispita, molimo kontaktirajte nas.Ukoliko se prijavljujete za neki od ispita u martu, maju ili junu i ispit plaćate u ratama, možete pogledati dokument sa rokovima plaćanja.

OKTOBAR 2019

B2 First

C1 Advanced

DINAMIKA PLAĆANJA

NOVEMBAR 2019

A2 Key

A2 Key for Schools

B1 Preliminary

B1 Preliminary for Schools

B2 First/First for Schools

C1 Advanced

DINAMIKA PLAĆANJA

DECEMBAR 2019

A2 Key

A2 Key for Schools

B1 Preliminary

B1 Preliminary for Schools

B2 First/First for Schools

C1 Advanced

C2 Proficiency

DINAMIKA PLAĆANJA
Da li ste spremni da vaše znanje engleskog jezika podignete na novi nivo?

Pogledajte datume ispita i zakažite svoj termin za polaganje engleskog jezika