Skip to content

Datumi i cene

Sve bitne informacije u vezi sa datumima i cenama  ispita u 2021. preuzmite na linku

U slučaju da ne dođe do značajnije promene kursa dinara, ove cene važiće do kraja 2021.

Ukoliko želite da saznate više o mestu održavanja ispita, molimo kontaktirajte nas. Ukoliko se prijavljujete za neki od ispita u septembru, oktobru ili novembru i ispit plaćate u ratama, možete pogledati dokument sa rokovima plaćanja.

Ukoliko želite da pogledate samo datume polaganja ispita za septembar, oktobar i novembar 2021., kliknite na link u nastavku teksta .MAJ i JUN

SEPTEMBAR 2021

A2 Key

A2 Key for Schools

B1 Preliminary

B1 Preliminary for Schools

B2 First/First for Schools

C1 Advanced

C2 Proficiency

DINAMIKA PLAĆANJA

OKTOBAR 2021

A2 Key

A2 Key for Schools

B1 Preliminary

B1 Preliminary for Schools

B2 First/First for Schools

C1 Advanced

C2 Proficiency

DINAMIKA PLAĆANJA

NOVEMBAR 2021

A2 Key

A2 Key for Schools

B1 Preliminary

B1 Preliminary for Schools

B2 First/First for Schools

C1 Advanced

C2 Proficiency

DINAMIKA PLAĆANJA
Da li ste spremni da vaše znanje engleskog jezika podignete na novi nivo?

Pogledajte datume ispita i zakažite svoj termin za polaganje engleskog jezika